Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

TMO Genel Müdürlüğünden gelen 'UN TEMİNİ İHALESİ' duyurusu aşağıdaki gibidir.İhale Şartnamesi ve Stok Listesi ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

“Suriye’de yaşanan olaylardan zarar gören sivil halka ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg'lık çuvallar halinde 20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini” Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi ile 10.03.2017 günü, saat 11.00 ’da, TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Teklifler kapalı zarf ipinde sunulacak olup, zarflar isteklilerin ününde açıldıktan sonra, ihaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde pazarlık için teklif vermeyen firmaların kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır.
Bu ihaleye verilecek teklifler 17.03.2017 günü saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır. İhale ile ilgili şartname, aşağıda açık adresi bulunan TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecektir.
Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden istisna kapsamında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT ADRESİ:
Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi
No: 18 06420 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA
FAKS NO : (312) 416 34 00 (6 hat) 417 59 34
TEL NO : (312)416 3141 (312)416 31 39


Stok Listesi için tıklayınız.
Şartname için tıklayınız.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile,

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,
Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,
Vergi iht... Devamı

26/05/2017 saat 14:00 tarihinde 3.000 çuval (50 Kg.'lik) Ekmeklik Buğday Unu ihalesine çıkılacaktır. Kamu İhale Kurumu (EKAP) ve Basın İlan kurumunda ilan yayınlanmıştır.

Konya Açık Ceza İnfaz... Devamı

Özellikle ihracatçı firmalarımız için büyük önem arz eden Türk Eximbank'ın; Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Ankara ... Devamı

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıda ithal bağlantısı yapılan ve Bandırma, İzmir, Derince ve Samsun limanlarına gelen yaklaşık 120 bin ton, Adana Şube Müdürlüğünde stoklu yak... Devamı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan hububatların aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 02 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açıl... Devamı