Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

TMO Genel Müdürlüğünden gelen 'UN TEMİNİ İHALESİ' duyurusu aşağıdaki gibidir.İhale Şartnamesi ve Stok Listesi ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

“Suriye’de yaşanan olaylardan zarar gören sivil halka ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg'lık çuvallar halinde 20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini” Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi ile 10.03.2017 günü, saat 11.00 ’da, TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Teklifler kapalı zarf ipinde sunulacak olup, zarflar isteklilerin ününde açıldıktan sonra, ihaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde pazarlık için teklif vermeyen firmaların kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır.
Bu ihaleye verilecek teklifler 17.03.2017 günü saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır. İhale ile ilgili şartname, aşağıda açık adresi bulunan TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecektir.
Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden istisna kapsamında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT ADRESİ:
Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi
No: 18 06420 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA
FAKS NO : (312) 416 34 00 (6 hat) 417 59 34
TEL NO : (312)416 3141 (312)416 31 39


Stok Listesi için tıklayınız.
Şartname için tıklayınız.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

KOSGEB Konya Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve E.2270 sayılı, "KOSGEB İcra Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda, finansman problemi yaşayan KOBİ'lere uygun koşullarda finansman sağlanması amacı... Devamı

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ... Devamı

TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile TOBB arasında 02 Aralık 2016 tarihinde imzalanan “TOBB NEFES KREDİSİ” protokolü kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen bankalardan 12 Aralık 2016 itibariyl... Devamı

Toprak Mahsulleri Ofisi Kangal Ajans Amirliği tarafından Sivas ili Kangal ilçesi çiftçilerinden alınan buğdaylar Konya Ticaret Borsası Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) ELÜS İşlem Piy... Devamı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılan “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” kapsamında 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Kan... Devamı