Sanal Ortamda Ürün Teşhir ve Tanıtımına Ait Kurallar

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Kurallar

1. Bu hizmet borsa üyelerimizin depolarında mevcut bulunan mahsulün alıcısıyla buluşturması için Konya Ticaret Borsası tarafından yapılan bir hizmettir.
2. Bu site satıcı ile alıcı arasında bilgi paylaşımı aktif iletişim sağlanması suretiyle köprü oluşturarak ticari hayatın canlandırılmasına yönelik olarak hizmet vermek gayesiyle yapılmıştır. Borsamızın bu hizmeti tamamen ücretsiz olup sitede yayınlanan bilgiler hiçbir zaman kesinlik arz etmediği gibi taahhüdümüz altında da değildir. Sitemizdeki bilgi ve veriler ürünü satışa arz eden site üyemizin beyanına dayalı ön bilgi niteliğinde olup, aksine bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.
3. Sitemizde satışa arz edilen ürünler satışa arz edenin depo ve ambarında olup bu ürünlere ait her türlü sorumluluk satışa arz edene aittir.
4. Çalıntı veya sair surette elde edilen ürünlere ait tüm sorumluluk satışa arz edene aittir. Yanlış bilgi ve belgeler ile satışa arz edildiği tespit edilen ürünlere ait kayıtlar söz konusu durumun tespiti halinde derhal siteden çıkarılır.
5. Söz konusu mahsulün satımı ve alımı ile ilgili olarak Ticaret Borsasının internet sitesinde yer alan analiz sonuçları baz alınmayarak, alıcı ve satıcı arasında yeniden numune alınarak analizlerin tekrar yaptırılması gereklidir.
6. Alıcı ve satıcı arasında çıkacak olan itilaflarda Konya Ticaret Borsası’nın hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7 . Mahsule ait analiz sonuçları borsaya ürün satıcısı tarafından getirilen numuneyi temsil eden sonuçlardır ve ön bilgi niteliği taşımaktadır.
8. Sitemize üye olan kullanıcılarla üyelikten dolayı çıkabilecek her türlü ihtilaflarda Konya Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
9. Bu siteye ilişkin her türlü telif hakları korunmuş olup, sitemiz data ve bilgilerinin görsel şekli, işleyişi ve sair özgün niteliklerinin kullanılması ve taklidi suçtur. Bu hususa ilişkin haklar saklıdır.
10. Sitemiz üyeleri arasında çıkabilecek ihtilaflar için sitemizin yasal hiçbir sorumluluğu yoktur.