Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Mesleki eğitim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken tedbirler ile ilgili 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 41'inci maddesi gereği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitimde, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu birliklerin temsilcilerinin katılımı ile eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimler yapılmaktadır.

Bu kapsamda işletmelerinizde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından aşağıdaki tedbirlerin alınması önem arz etmektedir:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre işletmelerinizde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemlerin alınması,
b) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işletmelerinizde mesleki eğitime ve staja başlayacak öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ve usta öğreticilerin katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimlerinin verilmesinin sağlanması,
c) İşletmelerinizde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olmalarının sağlanması,
ç) Mesleki eğitim ve staj uygulaması süresince öğrencilerin bulunabileceği işletme bölümleri ve alanlarının, işletmenizin başka birimlerinde de eğitim alabileceğinin ve eğitim mıntıkasının dışına çıkılmayacağının sözleşmede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, işletmelerinizde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği hakkında alınan tedbirlerle ilgili raporların, 2024 yılı mart ayı sonuna kadar tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

Günümüz iş dünyasında, dijital dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede, dijital dönüşüm konusunda bilinçlenmek ve doğru adımları atmaya başlamak isteyen KOBİ'leri d... Devamı

2022 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatları ile ton başına makarnalık buğday 9000 TL'ye, ekme...
Devamı

Konya iş dünyasının temsil eden merkez ve ilçe oda ve borsaları olarak; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin depremzedelere kalıcı konut inşası için 1 Milyar TL destekle başlattığı İş Dünyası... Devamı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi için borsamız tarafından nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır.

Desteklerinizi bekleriz.

T.HALK BANKASI A.Ş. (KONYA ŞB.)
1600029...
Devamı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbak... Devamı