Duyurular

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan hububatların aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 02 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açıldığı bildirilmiştir.

1) Makarnalık Buğdaylar: Makarnalık buğdayların tamamı sadece kullanıcısına yönelik serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

2) Ekmeklik Buğdaylar: Yerli ekmeklik buğdaylar (Ek-2) kullanıcılarına, ithal ekmeklik buğdaylar un fabrikalarına, düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar ise sadece un ve bisküvi fabrikalarına peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Erzurum Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 2013 mahsulü 1264 kodlu buğdaylar 845 TL/Ton fiyatla satılabilecektir.

Talep Sahiplerinden;
a) Halen faaliyette olduğunu gösterir belge (2017 yılında alınmış olması kaydıyla) ve 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi odalarından veya mali müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır). Talep sahipleri, 2016 yılına ait un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracat miktarlarını veya un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ilgili ihracatçı birliklerinden veya mali müşavirden) hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir. Talep sahiplerinden, 2016 yılı fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir.

b) Yoğun talep gelen stoklar için yapılan hesaplama sonucunda; aylık 100 tondan az buğday düşen talep sahipleri ile yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.

3) Arpalar: Stoklarımızda bulunan arpalar sadece kullanıcısına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini imal eden işletmeler vb.) 2016 yılı fiili arpa tüketiminin 1/12'sine kadar peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

4) Mısırlar: Stoklarımızda bulunan mısırlar (Adana Şube stokları hariç) sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar, nişasta ve irmik üreticileri vb.) yönelik serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1'de belirtilen fiyatlardan 2016 yılı fiili mısır tüketimlerinin 1/12'sine kadar satılacaktır.

Daha önceki dönemden parasını yatıranlara Mayıs ayında da aynı fiyatlarla teslimata devam edilecektir.

İthal bağlantısı yapılan ve İzmir, Bandırma, Derince, Samsun limanlarına gelecek olan yaklaşık 120 bin ton mısırın satışı ile ilgili önümüzdeki günlerde ayrıca talimat verilecektir. Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2016 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2016 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Genel Hükümler: İthal ürün almak üzere para yatıran ancak teslimatı limanlarda yaşanan yoğunluktan dolayı tamamlanamayan ithal buğday ve arpaların talep sahiplerine teslimatlarına Mayıs ayında da aynı fiyatla devam edilecektir. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile alımı yapılan hububat Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak elektronik satış salonu olan borsalarda satılacak (mısır hariç) olup ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. ELÜS satışları büyük miktarlarda değil, daha çok alıcıya ulaşılabilmesi amacıyla küçük partiler halinde yapılacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında Mayıs ayı satış fiyatlarımız (Ek-1) kullanılacaktır.

Lisanslı Depoculuk Ahiboz deposunda stoklu bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar, 03.04.2017 tarih ve 25437 sayılı hububat satış yazımızdaki fiyatla öncelik kullanıcısına olmak üzere serbest olarak satılabilecektir.


Satış Fiyatları için tıklayınız.
Stoklar için tıklayınız.

Diğer Duyurular

Duyuru Arşivi

19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile,

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,
Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,
Vergi iht... Devamı

26/05/2017 saat 14:00 tarihinde 3.000 çuval (50 Kg.'lik) Ekmeklik Buğday Unu ihalesine çıkılacaktır. Kamu İhale Kurumu (EKAP) ve Basın İlan kurumunda ilan yayınlanmıştır.

Konya Açık Ceza İnfaz... Devamı

Özellikle ihracatçı firmalarımız için büyük önem arz eden Türk Eximbank'ın; Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Ankara ... Devamı

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıda ithal bağlantısı yapılan ve Bandırma, İzmir, Derince ve Samsun limanlarına gelen yaklaşık 120 bin ton, Adana Şube Müdürlüğünde stoklu yak... Devamı

KOSGEB Konya Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve E.2270 sayılı, "KOSGEB İcra Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda, finansman problemi yaşayan KOBİ'lere uygun koşullarda finansman sağlanması amacı... Devamı