Türkiye'nin Temel Ekonomik Göstergeleri

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Ödemeler Dengesi: Mayıs 2017

Cari açık Mayıs ayında yıllık bazda 2.129 milyon $ artarak 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda yıllık bazda cari açık 35,3 milyar $ olarak oluştu.

Cari açığın oluşmasında; dış ticaret açığı ve birincil gelir dengesi açığı etkili olmuştur.Kaynak: TCMB

Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Veriler kamuya açık ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Çalışmadaki bilgiler Konya Ticaret Borsası için bağlayıcı değildir.