Türkiye'nin Temel Ekonomik Göstergeleri

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

2017 Mayıs ayında ihracat %12,5, ithalat %21,7 arttı.

2017 yılı Mayıs ayında ihracat 2016 yılının aynı ayına göre %12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat %21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında %70,4 iken, 2017 Mayıs ayında %65,1'e düştü.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mayıs ayında 1.237 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla;

>Birleşik Arap Emirlikler (1.038 milyon dolar),

>ABD (858 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2017 Mayıs ayında 1.930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 

>Almanya (1.816 milyon dolar),

>Rusya (1.455 milyon dolar) takip etti. 

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı

2017 Mayıs ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (2.171 milyon dolar) olurken, bu fasılı;

>“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar” (1.164 milyon dolar)  

>“Kıymetli taşlar” (989 milyon dolar) izledi.

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı

Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (2.928 milyon dolar) oldu. Bu fasılı;

>“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar” (2.366 milyon dolar),

>“Kıymetli taşlar” (2.227 milyon dolar) izledi. 

Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Veriler kamuya açık ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Çalışmadaki bilgiler Konya Ticaret Borsası için bağlayıcı değildir.