İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) ve Yerli Malı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Yerli Malı işlemleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği Tarafından yürütülmektedir.

Bu sebeple sınai işlemden geçmemiş olan Tarımsal ve Hayvancılık ürünleri için Yerli Malı Belgesi almak isteyen üyelerimiz, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri tamamlayarak borsamıza başvurması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi başvurusu esnasında talep edilen TOBB Yerli Malı Belgesi Ücreti’nin yatırılacağı hesaplar aşağıda yer almaktadır. 2024 yılı için belge başına 900 TL olarak belirlenmiş olan ücret, başvuru öncesinde yatırılarak gerekli evraklarla birlikte sunulmalıdır. Ayrıca başvuru yapılan Borsa tarafından belirlenen Yerli Malı Belge Ücreti, evrak teslimi sırasında tahsil edilecektir.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

-Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı DİLEKÇE,
-Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı TAAHHÜTNAME,
-Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti gösterilmek kaydıyla fotokopisi; gerçek kişiler için aslı veya noter onaylı sureti gösterilmek kaydıyla kimlik belgesi fotokopisi,
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, (varsa benzer diğer destekleyici dokümanlar)
-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
-Yerli Malı Belgesi talep edilen ürüne ait Müstahsil Makbuzu veya Fatura Sureti,
-Yumurta ürünü için güncel Kapasite Raporu,
-TOBB Yerli Malı Belgesi Ücreti Ödeme Dekontu.

(Ücret aşağıdaki TOBB Yerli Malı hesaplarının bulunduğu bankalara, -‘FİRMA İSMİ’ Yerli Malı Belge Ücreti’- açıklaması ile birlikte 900 TL yatırılarak dekontu tarafımıza teslim edilecektir.)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI HESAPLARI

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ